W dniach 23-24 lutego 2023 r. przedstawiciele SU III LO: Bartosz Zarychta z klasy 3b oraz Kinga Pieczonka z klasy 3a uczestniczyli w "II Kongresie Samorządów Uczniowskich" zorganizowanym przez Radę Młodzieży Rzeszowa. W panelach dyskusyjnych omawiano tematy: Możliwości młodych w Rzeszowie, Prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli oraz Edukacja w mieście. Rozmowy toczyły się z udziałem zaproszonych gości, a w nich m.in.: p. Zbigniew Bury - dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa, p. Krystyna Stachowska - zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, p. Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty.

19 października 2022 r. w naszej szkole odbędą się  wybory na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego! Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury do opiekunów SU: 
p. Katarzyny Delikat 
p. Doroty Pasoń  
p. Piotra Szewca
Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 września 2022 r.

17 października 2022r. w naszej szkole odbyła się debata kandydatów na stanowisko przewodniczącego szkoły. W tym roku o funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego starali się : Szymon Różański z klasy 2b, Fabian Dopart z klasy 3a oraz Bartosz Zarychta z klasy 3b. Walka była zacięta a kampanie budziły wiele emocji. Elementem kluczowym kampanii była debata przedwyborcza, kandydaci wówczas wygłaszali swoje expose, zawierając w nich swoje plany pracy na bieżący rok szkolny. Po indywidualnym przemówieniu każdego z kandydatów rozpoczęła się część pytań do kontrkandydatów oraz pytania od publiczności. Debata trwała dwie godziny lekcyjne a wystąpieniu kandydatów przysłuchiwali się również zaproszeni Panowie Dyrektorzy. 

HO HO HO! Kochani mamy Mikołajki! Ale w tym roku role się odwracają! Postanowiliśmy zostać Mikołajami i organizujemy zbiórkę pieniędzy dla najbardziej potrzebujących. Tym razem wspomożemy Szlachetną Paczkę. Wpłacając pieniądze, czynicie dobry uczynek, który może sprawić uśmiech na czyjejś twarzy. Pamiętajcie, że dobro wraca! Liczymy na Was  https://zrzutka.pl/rz7zg5

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie 
w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY: Bartosz Zarychta 3b
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:
Kalina Kubejko3g
Fabian Dopart 3a