W dniach 23-24 lutego 2023 r. przedstawiciele SU III LO: Bartosz Zarychta z klasy 3b oraz Kinga Pieczonka z klasy 3a uczestniczyli w "II Kongresie Samorządów Uczniowskich" zorganizowanym przez Radę Młodzieży Rzeszowa. W panelach dyskusyjnych omawiano tematy: Możliwości młodych w Rzeszowie, Prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli oraz Edukacja w mieście. Rozmowy toczyły się z udziałem zaproszonych gości, a w nich m.in.: p. Zbigniew Bury - dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa, p. Krystyna Stachowska - zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, p. Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty.

 II Kongres Samorządów UczniowskichShow Gallery