Wielki sukces naszej uczennicy! Weronika Kus została finalistką L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2019/2020  oraz znalazła się w gronie dziesięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu na esej pn.  "Ja, Polska, Europa, świat 2040". Weronice serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie pisarskiej.

Podręczniki na rok szkolny 2020-2021

dla klas 1-2 4-letniego liceum

dla klas 2-3 3-letniego liceum 
(po gimnazjum)


 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

Kończy się rok szkolny 2019/2020, który stał się nie lada wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Wymagał on od nas wszystkich nie tylko pracowitości i zaangażowania, ale również odwagi, hartu ducha i wytrwałości w realizacji całego procesu nauczania.
Uczniom gratuluję sukcesów w nauce oraz osiągnięć. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych i akcji charytatywnych. 

Komunikat dyrektora szkoły dla uczniów oraz rodziców klas I i II w sprawie wręczenia świadectw 
W związku z utrzymującym się stanem epidemicznym zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i rozdanie świadectw promocyjnych będzie odbiegało od dotychczasowej formuły.
Rozdanie świadectw zostanie rozłożone na dwa dni: 26 (piątek) - klasy pierwsze, 29 czerwca (poniedziałek) - klasy drugie i odbędzie się na półpiętrach budynku szkoły.

W ramach projektu Erasmus+ "Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego”, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w serii anglojęzycznych spotkań online z woluntariuszami Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO. Ponadto odbyło się spotkanie online z Tomaszem Dziubanem, absolwentem III Liceum, który jest jednym z założycieli rzeszowskiego klubu mówców Inspire Rzeszów Toastmasters.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w 2020 r.
w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Opracowano na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego
(na dzień 25 maja 2020 r.)

czytaj --> tutaj

Drogi Absolwencie!
W roku szkolnym 2019/2020 podczas egzaminu maturalnego będą obowiązywały inne niż dotychczas procedury. Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu. Pozwoli to na sprawne i bezpieczne jego przeprowadzenie. 
Pragnę Cię zapewnić, że mimo koniecznych, narzucających określone normy przepisów epidemiczno-sanitarnych, przez cały czas sesji egzaminacyjnej, możesz liczyć na wsparcie dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Powodzenia.
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Informacja o rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

do III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice Kandydatów

Informujemy, że zaktualizowane szczegóły naboru do naszej szkoły, ukażą się po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty harmonogramupostępowania rekrutacyjnego. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można będzie składać elektronicznie.
Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Marek Plizga


INFORMACJA    DOTYCZĄCA    PRZYJĘCIA
do klasy pierwszej
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Rzeszowie 
na rok szkolny 2020/2021

pobierz --> tutaj

DRODZY ABSOLWENCI
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczył nowe terminy egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym maturalnego. 
https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/
Apeluję o przeglądanie stron internetowych ww. instytucji w celu pozyskiwania aktualnych informacji o organizacji i przebieguegzaminu. Dodatkowych informacji będą udzielać także wychowawcy za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365/ dziennika elektronicznego.

Z pozdrowieniem
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Drodzy Uczniowie klas trzecich!
Wasz pobyt w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie dobiega końca.
Rada pedagogiczna na swym posiedzeniu dokonała klasyfikacji końcowej i w piątek 24 kwietnia 2020 r. nastąpi zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Ze względu na stan epidemii nie dojdzie do uroczystego wręczenia świadectw i spotkania z dyrektorem oraz wychowawcami.

Back to top