Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r przedłużono zawieszenie zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie wprowadzono realizację lekcji z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Szczegółowe informacje udzielane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego i aplikacji Microsoft Office 365.

Apeluję! Dbajmy o zdrowie swoje i innych, zostańmy w domu.

Dyrektor szkoły 
Marek Plizga

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że od 12 marca 2020 r. (czwartek) uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie nie przychodzą do szkoły. Zajęcia szkolne zostają zawieszone do 25 marca 2020 r.

Nauczyciele będą przygotowywali  i przesyłali  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Zachęcam do korzystania  z  e-materiałów dostępnych na stronie cke.gov.pl i innych portalach edukacyjnych.

Uczniu, 

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; 

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Proszę wszystkich o zapoznawanie się z informacjami na stronie internetowej szkoły, kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły Marek Plizga

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim.

W dniu 8 marca 2020 r. (druga niedziela miesiąca) GIEŁDA  STAROCI organizowana  w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie ul. Szopena 11  ODWOŁANA.

ORGANIZATOR   GIEŁDY

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

KORONAWIRUSEM

oraz

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU 

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Klub Szkół Herbertowskich zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. “Płynąć pod prąd”.

W sobotę 15.02.2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie odbyły się IX mistrzostwa w tenisie stołowym o Puchar Dyrektora w III LO.

W dniach 2-4 marca 2020r. odbędą się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. W poniedziałek 02.03 i wtorek 03.03 odbędą się nauki rekolekcyjne w kościele i część lekcji zgodnie z podziałem godzin. W środę 4.03 młodzież uczestniczy w spowiedzi i mszy św. na zakończenie. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

wicedyrektor Andrzej Król

Szkolne rekolekcje wielkanocne 2020Show Gallery

11 lutego gościł w naszym liceum pan  Piotr Wasilewski, doktor nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  prowadzący na co dzień zajęcia, miedzy innymi,  z języka hiszpańskiego ekonomii i finansów oraz tłumaczeń specjalistycznych w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. dla upamiętnia tragicznej śmierci pięciu studentów uniwersytetu w Bangladeszu, którzy zginęli podczas demonstracji 21 lutego 1952 r., domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma przypominać o różnorodności językowej świata i potrzebie jej ochrony jako ważnej części dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Back to top