Chór  „DOMINANTA” przygotowuje się do eliminacji rejonowych Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Przegląd odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia 2017r. w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie. Dyrygent: mgr Wiesław Pyzia.

Chór „DOMINANTA” w kameralnym składzie zdobył II miejsce w kategorii III szkoły średnie w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotyczno - Religijnej w Majdanie Królewskim.

23 listopada 2017r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas I, II i III Liceum i klas II i III Gimnazjum. 

Zapraszam
Marek Plizga
Dyrektor
III LO w Rzeszowie

10 listopada odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Drogą demokratycznego głosowania wybrano nowy skład Samorządu. Przewodniczącym naszego liceum został Paweł Bytnar z klasy IIc, zdobywając 358 głosów. Stanowisko zastępcy przewodniczącego objęła Sylwia Fudali z klasy II a uzyskując 242 głosy. Oddano 613 głosów, z czego 13 uznano za nieważne. Frekwencja w tym dniu wynosiła 82%. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej współpracy.

14.11.2017 r.  odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie debata pomiędzy uczniami  I i III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Temat debaty: "Józef Piłsudski przyczynił się bardziej do przywrócenia Polsce niepodległości niż Roman Dmowski."

W dzienniku elektronicznym UONET+ została dodana opcja "SZCZĘŚLIWY NUMER W DZIENNIKU". Numer ucznia losowany jest przez system i prezentowany na stronie startowej dziennika w zielonym bloczku. Dodatkowo na listach obecności wylosowany uczeń zaznaczony jest kolorem zielonym. W związku z powyższym lista szczęśliwych numerków znajdująca się na stronie internetowej szkoły będzie nieaktualna od dnia 20.11.2017r.

„Nasza Niepodległa 1918 – 2017” to tytuł programu szkolnych uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) prezentowała pieśni legionowe i patriotyczne. Chór szkolny „Dominanta” pod batutą Wiesława Pyzi inicjował śpiew takich utworów jak: „Białe róże”, „O, mój rozmarynie…”, „Ułani, ułani…”, „Pierwsza Kadrowa”, „Przybyli ułani pod okienko…”, „Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko…”, „Piechota” i inne.  Całość objęła konferansjersko Julia Zając z klasy I a. Samorząd szkolny zaproponował młodzieży dzień tematyczny pn. Biało-czerwoni”. 

W dzień poprzedzający wybory na stanowisko przewodniczącego odbyła się debata. Kandydaci: Sylwia Fudali i Paweł Bytnar mieli okazję do ostatecznego zaprezentowania swojego planu wyborczego. 

W  dniach 26, 27.10.2017r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w naszym liceum, Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło loterię fantową. Na korytarzu zebrały się tłumy. W akcję bardzo chętnie włączyli się nie tylko uczniowie liceum i gimnazjum  ale także nauczyciele.  

4.11.2017 r. uczniowie Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego uczestniczyli w Jesiennych Marszach na Orientację - TURZA 2017. Opiekę nad młodzieżą sprawowała mgr Małgorzata Wiech.

Back to top