4 czerwca 2019 roku odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida w Rzeszowie dziesiąte czytanie utworów Cypriana Norwida – Patrona Szkoły. 

W godz. 9.00 – 11.00 zaprezentowano w całości poemat „Rzecz o wolności słowa” Cypriana Norwida. Tekst miał  wygłosić poeta podczas jednego z odczytów publicznych w Paryżu 13 maja 1869 roku. 

25. uczniów klasy II „a” (rozszerzenie humanistyczne) zostało zaangażowanych w „Czytanie Norwida”. Opiekę merytoryczną sprawowała polonistka i jednocześnie organizatorka spotkania p. Lidia Kwolek.

Back to top