20 września 2018 roku ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego z okazji Dnia Patrona Szkoły III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie.


Komisja w składzie:
Mieczysław Pasterski – wicedyrektor III LO w Rzeszowie – przewodniczący
Lidia Kwolek – nauczyciel języka polskiego III LO w Rzeszowie
Wiesław Pyzia – nauczyciel wiedzy o kulturze III LO w Rzeszowie
Wojciech Pyrek – kierownik gospodarczy ZSS w Rzeszowie
po obejrzeniu 15. prac nadesłanych na konkurs postanowiła przyznać:
I nagrodę Kornelii Rachfał z klasy I d
II nagrodę Julii Żulińskiej z klasy II a
III nagrodę Marcie Frańczak z klasy II a
Wyróżnienie Annie Bernat z klasy I a
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Back to top