Z okazji Dnia Patrona zapraszamy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym. Inspiracją będą słowa Cypriana Norwida zaczerpnięte z poematu „Pieśni społecznej cztery stron”: „Tak i wolność – społeczeństwa / Słońcem jest duchowym…”.

Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe (w formacie 10x15 cm lub większe)  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20 września 2018 roku. Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie trzy zdjęcia.

Laureaci otrzymają nagrody.

Organizatorzy: 
nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Back to top