12 czerwca 2018 roku odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida w Rzeszowie kolejne, dziewiąte już – czytanie wybranych utworów Cypriana Norwida – Patrona Szkoły

W godz. 8.00 – 12.30 w zespołach klasowych (II d, II e, II f, II g oraz I g) prezentowano teksty liryczne i prozatorskie autora poematu „”. Mottem tegorocznego spotkania były słowa Norwida zaczerpnięte z „Memoriału młodej emigracji”: „Ojczyzna jest to wielki-zbiorowy-obowiązek”.

132. uczniów III LO w Rzeszowie zostało zaangażowanych w „Czytanie Norwida”, pod opieką merytoryczną polonistek i jednocześnie organizatorek: Teresy Skałeckiej i Lidii Kwolek.

Back to top