Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego z okazji Dnia Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
20 października 2017 roku Jury w składzie: mgr Wiesław Pyzia – Przewodniczący, mgr Teresa Skałecka – Członek dokonało oceny 30. prac nadesłanych na konkurs fotograficzny. Twórczą inspiracją były słowa wiersza Cypriana Norwida zaczerpnięte z liryku pt. „Pielgrzym”:  
„Przecież i ja – ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopokąd idę!...”

I miejsca – nie przyznano

II miejsce uzyskała Marta Frańczak z klasy I „a”

III miejsce zajęła Julia Żulińska z klasy I „a”

Wyróżnienie uzyskała Julita Urban z klasy I „d”.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Back to top