Z okazji Dnia Patrona zapraszamy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie do udziału w konkursie fotograficznym. Twórczą inspiracją będą słowa Cypriana Norwida zaczerpnięte z liryku „Pielgrzym”:

„Przecież i ja – ziemi tyle mam,

Ile jej stopa ma pokrywa,

Dopokąd idę!...”.

Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe w formacie (minimum 10x15, maksimum 15x20) należy złożyć w sekretariacie szkoły do 18 października 2017 roku.

Laureaci otrzymają nagrody.

Organizatorzy:  nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze

Back to top