W Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS odbyły się 2.03.2019 r. eliminacje okręgowe 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina. Laureatką III miejsca została Weronika Kus z III LO im. C.K. Norwida w Rzeszowie (nauczyciel Wanda Lignowska-Bajda).

 

W zmaganiach okręgowych wzięli udział uczniowie wyłonieni spośród 242 kandydatów uczestniczących w zawodach szkolnych. Edycja jubileuszowa cieszyła się dużym zainteresowaniem. W gościnne progi instytutu przyjechało bowiem aż 52 uczniów z 35 szkół z województw lubelskiego i podkarpackiego.

Olimpijczyków przywitali: kierownik organizacyjny Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego – mgr Iwona Wołoszczenko, sekretarz naukowy Okręgu Lubelskiego OJR – dr Teresa Giedz-Topolewska, ksiądz prof. dr hab. Edward Walewander – przewodniczący Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz przedstawiciel Dyrekcji Instytutu Filologii Słowiańskiej – dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS.

W zmaganiach konkursowych uczniowie wykazali się doskonałą znajomością języka i kultury rosyjskiej. Egzamin obejmował część pisemną i ustną. Umiejętności licealistów oceniało jury z kilku ośrodków akademickich, w składzie: dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak (KUL), dr Maria Kossakowska-Maras (Uniwersytet Rzeszowski) oraz pracownicy UMCS: dr Katarzyna Oszust-Polak, dr Małgorzata Ułanek, dr Ewa Stawinoga, mgr Jekatierina Mielniczuk. Jury przewodniczyła dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS.

Laureatami trzech pierwszych miejsc zostali: Anna Marchyk z II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie (nauczyciel Iwona Massalska), Bartosz Bardian z I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie (nauczyciel Władysława Kluz-Chłanda), Weronika Kus z III LO im. C.K. Norwida w Rzeszowie (nauczyciel Wanda Lignowska-Bajda).

źródło: http://lublin.wyborcza.pl

Back to top