Zapraszamy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie do udziału w VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Współorganizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Do 29 października 2019 roku należy zarejestrować się za pomocą formularza internetowego: http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja; natomiast do 8 listopada 2019 roku należy napisać i wysłać esej, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów:

  • Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
  • Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie.
  • Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej.
  • Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
  • Fakty a oceny we współczesnych mediach.


Szczegółowe informacje na temat bieżącej Olimpiady (regulamin, zakres tematyczny, literatura, harmonogram) dostępne są na stronie: http://owm.edu.pl lub u pań: Grety Konefał, Lidii Kwolek - nauczycieli języka polskiego w III LO. 

Back to top