Po zapoznaniu się z zestawami wierszy 26 autorów i 25 propozycjami prozatorskimi Jury Konkursu Literackiego w składzie:
- przewodnicząca jury: dr Hanna Krupińska-Łyp (Uniwersytet Rzeszowski, krytyk literacki),
- członkinie: dr Anna Niewolak (Uniwersytet Rzeszowski, krytyk literacki),
mgr Wanda Lignowska-Bajda (nauczyciel III LO w Rzeszowie) 
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Poezja

I nagroda
Milena Rzońca, II LO w Jaśle

II nagroda
Małgorzata Habrat, I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

III nagroda ex aequo
Aleksandra Pieńkos, II LO w Rzeszowie
Gabriela Magda, LO w Kolbuszowej

Wyróżnienia
Patrycja Nawojska, VI LO w Rzeszowie
Julia Michoń, I LO im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
Katarzyna Krysa, II LO w Jaśle
Patrycja Deszczak, II LO w Rzeszowie
Aleksandra Kolanko, I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

Proza

nagroda ex aequo
Weronika Bukowska, I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
Karolina Sowa, Zespół Szkół w Dynowie

II nagroda
Agata Faryi, II LO w Jaśle

III nagroda ex aequo
Katarzyna Krysa,  II LO w Jaśle
Milena Armata, LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim

Wyróżnienia
Michał Skowron, III LO w Rzeszowie
Dominika Czyż, LO im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim
Monika Kwiecień, III LO w Rzeszowie, klasa gimnazjalna

Ponadto Komisja poleca do druku w almanachu pracę „Nadszedł czas” Martyny Chlebicya, IV LO w Rzeszowie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!