Wyniki Konkursu Literackiego XXVIII edycji RDKS

Po zapoznaniu się z zestawami wierszy 25 autorów i 24 propozycjami prozatorskimi, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W DZIEDZINIE POEZJI

III nagroda:

„Jaśmin”- za wiersz „Promień”
Emilia Wąsacz
II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Wyróżnienia:
„Laura”- za wiersz „Cisza”
Karolina Ożga
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

„Zośka”- za wiersz „Człowieczy los”
Zuzanna Szczurek
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

„Luna” –za wiersz „Lekcja anatomii”
Gloria Potyrała 
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli

W DZIEDZINIE PROZY

I nagroda:

„Flumen”-„Testament listonosza”
Amelia Dudek
 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

II nagroda:
„Fukumoto Rei”- „Antidotum na chaos w życiu”
Aleks Haber
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli

III nagroda ex aequo:
„Gabynka”-„Władca Parnasu”  
Izabela Bortnowska
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

„Robert Blake”-„Biała maska”
Szymon Mrozek
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Przeworsku

Wyróżnienia:

„Eco Freak”-„Matka”
Julia Hałucha
VI Liceum Ogólnokształcące im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

„Altero”-„Ulotność”
Julia Surmiak
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Członkowie Jury:

Wanda Lignowska- Bajda
Lidia Kwolek
Ewa Salamon                

      

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu literackiego. 

Zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (ul. Szopena 11, tel. 17 7482870) w terminie od 1 lutego 2021r.