Drogi Absolwencie!
W roku szkolnym 2019/2020 podczas egzaminu maturalnego będą obowiązywały inne niż dotychczas procedury. Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu. Pozwoli to na sprawne i bezpieczne jego przeprowadzenie. 
Pragnę Cię zapewnić, że mimo koniecznych, narzucających określone normy przepisów epidemiczno-sanitarnych, przez cały czas sesji egzaminacyjnej, możesz liczyć na wsparcie dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Powodzenia.
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Podstawowe informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w III LO w Rzeszowie

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie może przystąpić osoba objęta kwarantanną, izolacją lub przebywająca w domu z osobą na kwarantannie i izolacji.

2. W dniach 8,9,10 czerwca  wchodzisz do szkoły przez jedno z 4 wejść (patrz poniżej)

Oznaczenia wejść do III LO w Rzeszowie

Wejście I
Od parkingu LO

Wejście II
Od parkingu GIM

Wejście III
Od boiska GIM

Wejście IV
Od boiska LO   

3. Wychowawca (za pomocą platformy Microsoft Office 365) poinformuje Cię,   którym wejściem wchodzisz  do szkoły i w której sali piszesz egzamin w danym dniu (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).

4. Szkołę dla zdających udostępnia sięod godziny 7.45 (a przed II turą o 12.45) Oczekując na wejście zachowuj bezpieczną odległość dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m). Nie przychodź na egzamin wcześniej! Unikaj gromadzenia się przed i po egzaminie!

5. Po wejściu do szkoły i obowiązkowej dezynfekcji rąk udajesz się do sali egzaminacyjnej.

6. W dniach 8-10 czerwca odzież wierzchnią, torebki, plecaki pozostawisz na ławkach przed salami egzaminacyjnymi. Przy wejściach i na korytarzach dyżur będą pełnić nauczyciele oraz pracownicy obsługi.

7. Po zakończeniu egzaminu opuszczasz salę za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego.Wychodzisz tą samą drogą, którą wchodziłeś do szkoły.

8. W przerwach między egzaminami będziesz miał możliwość spożyć posiłek lub odpocząć w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem norm epidemicznych:    - przed językiem polskim rozszerzonym: II piętro, teren boiska szkolnego, - przed językiem angielskim rozszerzonym: II piętro, teren boiska szkolnego, a także sale gimnastyczne.

9. Przed egzaminemzapoznaj się z:

• obowiązującymi przepisami epidemiczno- sanitarnymiGłównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

• zaktualizowanymiprocedurami opisanymi w INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIAEGZAMINU MATURALNEGOW „NOWEJ”FORMULE - obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020, opracowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg

10. ABSOLWENCI POPRAWIAJĄCY WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO wchodzą do szkoły głównym wejściem (nr I) i na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie sprawdzają numer sali w której piszą.

Back to top