Informacja o rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

do III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice Kandydatów

Informujemy, że zaktualizowane szczegóły naboru do naszej szkoły, ukażą się po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty harmonogramupostępowania rekrutacyjnego. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można będzie składać elektronicznie.
Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Marek Plizga


INFORMACJA    DOTYCZĄCA    PRZYJĘCIA
do klasy pierwszej
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Rzeszowie 
na rok szkolny 2020/2021

pobierz --> tutaj

Back to top