DRODZY ABSOLWENCI
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczył nowe terminy egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym maturalnego. 
https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/
Apeluję o przeglądanie stron internetowych ww. instytucji w celu pozyskiwania aktualnych informacji o organizacji i przebieguegzaminu. Dodatkowych informacji będą udzielać także wychowawcy za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365/ dziennika elektronicznego.

Z pozdrowieniem
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Back to top