03 lutego 2020 odbyło się spotkanie uczniów klas 1bg, 2b, 3b i 1eg (gr.1) z absolwentem III LO, Hubertem Legęciem. Hubert uczęszczał do naszej szkoły w latach 2010-2013. Był uczniem klasy uniwersyteckiej o profilu matematyczno – fizyczno – informatycznym.

Po ukończeniu szkoły studiował informatykę na Politechnice Warszawskiej, a obecnie pracuje jako programista w firmie Pragmatists w Warszawie. W trakcie swojej prezentacji Hubert podzielił się ze swoimi słuchaczami wspomnieniami ze szkoły, a także szczegółowo omówił kolejne etapy swojej edukacji i kariery zawodowej. Na koniec spotkania zachęcił swoich młodszych kolegów i koleżanki do tego, by podążyli za jego przykładem w wyborze kierunku studiów i ścieżki kariery.

Back to top