19 listopada 2018 roku uczniowie 6-ciu klas pierwszych (1a,1b,1d,1e,1f,1g)  III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie uczestniczyli
w nietypowej, ale interesującej lekcji profilaktyki, zorganizowanej i przeprowadzonej przez profilaktyków Artystycznego Programu Profilaktyki Uzależnień  „ANTYMINA” - Profilaktyka z Pasją.

„ANTYMINA” - Profilaktyka z PasjąShow Gallery


Program został zaprezentowany jako „Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.


Spotkanie zostało podzielone na dwie części: merytoryczną i artystyczną. Młodzież Liceum Norwida wysłuchała bardzo osobistych świadectw przybyłych gości (p. Mirka „Kolah” Kolczyka, p. Andrzeja Jaśtaka, p. Daniela Romańczyka, p. Kamila Karwowskiego), którzy przestrzegali przed uzależnieniami, przed niebezpieczeństwem, jakie  niosą ze sobą alkohol, narkotyki (w tym dopalacze) oraz inne substancje psychoaktywne, a przykłady z życia potwierdzały, że trzeba być ostrożnym, aby nie dać się „wysterować na minę”. Prelegenci zaprezentowali wiedzę w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem kontaktu była muzyka rap, która wprost pozwala mówić o trudnych tematach i w łatwy sposób dociera do młodzieży.


Uczniowie wysoko ocenili zaprezentowany program, zwracając uwagę na to, że dociera on do nich, ponieważ jest podany „w języku ludzi młodych”, a żywe świadectwa są wiarygodne i przekonywające. Profilaktycy w czytelny sposób wskazywali młodzieży sposoby na życie bez uzależnień, nie zakazywali, a zachęcali do podejmowania przemyślanych wyborów życiowych oraz wskazywali drogi wyjścia z sytuacji kryzysowych. Zdaniem nauczycieli była to znakomita lekcja profilaktyki. Uważamy, że takie programy należy promować, ponieważ zbyt dużo zagrożeń czyha na młodzież współcześnie.


Back to top