Już po raz piąty w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida odbył się Festiwal Nauki. Dzień pierwszy (24 kwietnia 2018 roku) wypełniły prezentacje doświadczeń, pokazów i eksperymentów z różnych dziedzin, np. biologia, fizyka, chemia. W drugim dniu festiwalu (25 kwietnia 2018 roku) uczniowie klas pierwszych i drugich w zespołach dwuosobowych rywalizowali w Turnieju Wiedzy Ogólnej. Zadania dotyczyły nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, sportu, filmu, muzyki.

W grupie klas pierwszych I miejsce uzyskali: Natalia Ziaja i Szymon Wolski z klasy I „a”. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie klasy I „e”: Miłosz Trzyna i Agnieszka Urbanik.

Wśród klas drugich bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy II „b”: Tomasz Stachyra i Michał Kula; II miejsce (po dogrywce) przypadło uczennicom klasy II „a”: Urszuli Kucińskiej i Dominice Kot.

Dyrektor szkoły Marek Plizga ufundował dla zwycięzców turnieju nagrody.

V Festiwal NaukiShow Gallery

Natomiast 26 kwietnia 2018 roku uczniowie III LO w Rzeszowie uczestniczący w roku szkolnym 2017/2018 w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych prezentowali fragmenty swoich prac (m.in. z chemii, geografii, informatyki, języka angielskiego, języka niemieckiego).

Całość spotkania objęła konferansjersko Klaudia Migacz z klasy I „a”. 

Nad organizacją i przebiegiem V Festiwalu Nauki czuwali nauczyciele Liceum Norwida: Andrzej Król, Lidia Kwolek i Henryka Szoblik.

 

 

 

 

 

 

 

Back to top