Organizacja spotkań wychowawców z rodzicami uczniów:
24 listopada  2021 r. (środa)  - godz. 18.00 
„Wywiadówka” dla rodziców uczniów klas II i III (z wyjątkiem klasy 2c). Spotkania odbędą się w formie on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

25 listopada  2021 r. (czwartek)  - godz. 17.30
„Wywiadówka”   dla rodziców uczniów klas I. Spotkania  stacjonarne w szkole.

25 listopada  2021 r. (czwartek)  - godz. 17.30
„Wywiadówka” dla rodziców uczniów klasy 2c. Spotkanie odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.