Wewnątrzszkolny kalendarz 
roku szkolnego 2017 /2018

III Liceum Ogólnokształcące 
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie


Sierpień

31. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Wrzesień

4. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017 /2018.

14. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego.

16 - 17. Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich.

14. Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów.

22. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

Październik

13. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów.

19. „Otrzęsiny” klas pierwszych liceum.

25. Święto Szkoły – Dzień Patrona. Ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum.

26. Konsultacje dla rodziców wszystkich uczniów. 

Listopad

10. Szkolne uroczystości Święta Niepodległości.

23. Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów.

 

Grudzień

5,6,7.  Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas drugich i trzecich.

6-8. XXV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej.

19.  Finał XXV Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej – sala Wojewódzkiego Domu Kultury.

14.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej ( nauczyciele klas licealnych poświęcone analizie wyników matury 2017.

14. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.

23 – 31. Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń

9.   Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

11. Wywiadówka dla rodziców wszystkich  uczniów- informacja o ocenach śródrocznych.     

12. Zakończenie zajęć I półrocza roku szkolnego 2017 /2018.

15. Rozpoczęcie zajęć II półrocza roku szkolnego 2017/2018.

17,18,19./24.25,26. Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas drugich i trzecich.

18. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie I półrocza roku szkolnego.

28. Studniówka dla uczniów klas trzecich liceum.

Luty

29. 01-11. Ferie zimowe

17-18.  Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich.

26-28.  Rekolekcje wielkopostne dla uczniów  klas gimnazjalnych.

Marzec

12-14. Szkolne  rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas licealnych.

21.  Dzień Odkrywania Talentów.

22. Wywiadówka dla rodziców  wszystkich uczniów. 

Kwiecień

29.03 - 3. Wiosenna przerwa świąteczna. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia  egzaminu gimnazjalnego.

13. Poinformowanie uczniów klas III liceum o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

18-20. Egzaminy gimnazjalne.  Dodatkowe dni wolne dla uczniów klas  II gimnazjalnych.

19. Konsultacje dla rodziców  wszystkich uczniów.

20. Poinformowanie uczniów klas III liceum  o przewidywanych ocenach rocznych.

23. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas III liceum.

26. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

27. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III liceum.

27. Szkolne uroczystości Święta 3 Maja.

30. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla  wszystkich uczniów.

Maj

2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla wszystkich  uczniów.

4. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II liceum.

7. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II liceum.

8. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II liceum.

4 – 25. Egzaminy maturalne.

17. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II liceum

Czerwiec

     Czytanie Norwida.

 1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla wszystkich  uczniów.

 8.  Poinformowanie uczniów klas I i II liceum  o przewidywanych  rocznych ocenach niedostatecznych.

15. Poinformowanie uczniów klas I i II liceum  o przewidywanych ocenach rocznych.

18. Dzień Sportu.

19. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

21. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla  wszystkich uczniów.

22. Zakończenie zajęć dydaktycznych – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

26. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Lipiec

03. Rozdanie świadectw maturalnych absolwentom liceum.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

04 września 2017 -  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

23 - 31 grudnia 2017  -  Zimowa przerwa świąteczna

12 stycznia 2018 - Zakończenie zajęć I półrocza

29 stycznia  - 11 lutego 2018 - Ferie zimowe     

29 marca -03 kwietnia 2018 - Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 20 kwietnia.2018  -  Egzaminy gimnazjalne

27 kwietnia 2018  -  Zakończenie zajęć dla uczniów klas III liceum

04 - 25 maja 2018 -  Egzaminy maturalne

22 czerwca 2018 -  Zakończenie roku szkolnego

Wywiadówki i konsultacje dla rodziców – rok szkolny 2017/2018

14. 09. 2017 - Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

26. 10. 2017 - Konsultacje   dla rodziców wszystkich uczniów

23. 11. 2017 - Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

14.12.  2017 - Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych -  informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

11. 01.2018 - Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów informacja o ocenach śródrocznych

22. 03.2018 - Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów 

19. 04.2018 - Konsultacje   dla rodziców wszystkich uczniów

17. 05.2018 - Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II licealnych

Dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktycznych – rok szkolny 2017/2018

 Dla wszystkich uczniów:

- 13.10.2017 r.

- 30.04.2018 r.

- 02.05.2018 r.

- 01.06.2018 r.

- 21.06.2018 r.

- 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. - dla uczniów  klas II  gimnazjalnych

- 04, 07, 08 maja 2018 r. - dla uczniów klas I i II licealnych

Dyrektor: Marek Plizga