Wewnątrzszkolny kalendarz roku 2016 /2017

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

w Rzeszowie

Sierpień

30. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Wrzesień

1.   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016 /2017.

15. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego.

17 - 18. Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich.

22.  Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I – III.

23.  Diecezjalna pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

Październik

6. „Otrzęsiny” klas pierwszych.

25.  Święto Szkoły – Dzień Patrona – jubileusz 105 – lecia szkoły.

27.  Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III. 

27.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej – sprawy bieżące.

31.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów.

Listopad

10.  Szkolne uroczystości Święta Niepodległości.

23-25.XXIV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej.

24.  Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I – III.

 

Grudzień

06. Finał XXIV Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej – sala Wojewódzkiego Domu Kultury.

15. Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników matury 2016

22. Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III

23 – 31. Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń

9. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

12. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I – III.     

13. Zakończenie zajęć I półrocza roku szkolnego 2016 /2017.

15. Studniówka.

16- 29. Ferie zimowe

Luty

 02.  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

18-19. Wystawa i giełda minerałów oraz wyrobów jubilerskich

Marzec

23  lub 30.Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I – III.

21. Dzień Odkrywania Talentów.

Kwiecień

Szkolne  rekolekcje wielkopostne

12.  Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

13 – 18. Wiosenna przerwa świąteczna.

20.  Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III. 

20.  Posiedzenie Rady Pedagogicznej – sprawy bieżące.

21.  Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych.

24.  Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas III.

27.  Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

28.  Zakończenie zajęć dla uczniów klas III.

28.  Szkolne uroczystości Święta 3 Maja.

Maj

2.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II.

4.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II.

5.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II.

8.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II.

4 – 26. Egzaminy maturalne.

Czerwiec

 1.  Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I – II.

 8.  Poinformowanie uczniów klas I i II   o przewidywanych  rocznych ocenach niedostatecznych.

16. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II.

14. Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych.

21. Dzień Sportu.

20. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas I – II.

22. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II.

23. Zakończenie zajęć dla uczniów klas I i II.

27.  Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Maj/czerwiec

Czytanie Norwida.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2016/2017

    01. 09.2016            -   Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

   23 -  31.12.2016                         -  Zimowa przerwa świąteczna

   13.01.2017              -   Zakończenie zajęć I półrocza

   16 - 29.01.2017              -   Ferie zimowe     

   13 – 18. 04.2017            -   Wiosenna przerwa świąteczna

   28.04.2017                -   Zakończenie zajęć dla uczniów klas III

   04 – 26.05.2017              -   Egzaminy maturalne

  23. 06.2017              -   Zakończenie zajęć dla uczniów klas I i II

 Wywiadówki i konsultacje dla rodziców 

   22. 09. 2016   -  Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas I – III

   27. 10. 2016   -  Konsultacje     dla rodziców uczniów klas I – III

   24. 11. 2016   – Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas I – III

   22. 12. 2016   -  Konsultacje     dla rodziców uczniów klas I – III 

   12. 01.2017    -   Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas I – III 

   23 lub 30. 03.2017 -   Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-III

   20. 04.2017   –  Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II

  1.06.2017      -   Wywiadówka     dla rodziców uczniów klas I – II 

   Dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktycznych 

 - 31  października 2016 r.

 - 02  maja  2017 r.

 - 04  maja  2017 r.  

 - 05  maja  2017 r.  

 - 08  maja  2017 r. 

                            - 16  czerwca 2017 r.

                            - 22  czerwca 2017 r.