Dyrektor Marek Plizga
Wicedyrektor Mieczysław Pasterski
Religia ks. józef Mucha
ks. Paweł Ślawski
Barbara Szczygieł
Etyka Małgorzata Książek
Język polski Katarzyna Delikat
Grażyna Dzikowska
Greta Konefał
Lidia Kwolek
Jadwiga Żak
Język angielski Maja Dąbrowska-Mosior
Maria Grębosz
Maria Horodecka
Barbara Kurstak-Bobala 
Krzysztof Migut
Małgorzata Baran
Ryszard Chrząstek
Agata Walas
Anna Mazur
Joanna Zielińska
Język niemiecki Anna Mazur
Wojciech Nowicki
Ewa Salamon
Język francuski Helena Leja
Język hiszpański Magdalena Soja-Durek
Magdalena Martinez-Wągrzyn
Lucyna Hałoń
Język rosyjski Wanda Lignowska-Bajda
Łacina Katarzyna Milcarek
Matematyka Barbara Kisiel
Anna Pilat-Wątroba
Henryka Szoblik
Magdalena Trzaska
Danuta Pastuszak
Lucyna Wiech-Bachórz
WOS Jerzy Andres
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Andrzej Król
Historia Jerzy Andres
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Marek Plizga
Mieczysław Pasterski
Biologia  Renata Miąsik
Elżbieta Plizga
Stefan Regel
Geografia  Andrzej Król
Roman Nawojski
Fizyka Roman Nawojski
Lucyna Wiech-Bachórz
Danuta Pastuszak
Chemia Dorota Pasoń
Aneta Kwolczak
Patrycja Pikuzińska
Elżbieta Plizga
Edukacja dla bezpieczeństwa Stefan Regel
Robert Gnida
Informatyka Urszula Bieniasz
Wojciech Nowicki
Lucyna Wiech-Bachórz
Podstawy przedsiębiorczości Justyna Gordon
Wychowanie fizyczne Robert Gnida
Anna Słupek
Alicja Lewińska
Małgorzata Wiech
Grzegorz Wiśniowski
Wiesław Pyzia
Bożena Bartman
Wychowanie do życia w rodzinie Grażyna Dzikowska
Henryka Szoblik
Wiedza o kulturze Wiesław Pyzia
Biblioteka Wanda Lignowska-Bajda
Monika Piekarz
Ewa Salamon
Pedagog szkolny Elżbieta Kaluga
Psycholog szkolny Małgorzata Wcisło
Doradca zawodowy Monika Bury
Sekretariat Krystyna Sowa
Alicja Wolańska
Higienistka szkolna Halina Wilk
Księgowość Anna Ziemińska

Back to top