Dyrektor

Marek Plizga

Wicedyrektorzy

Andrzej Król 

Lidia Kwolek

Religia ks. Józef Mucha
ks. Stanisław Walas
Magdalena Rzym
Barbara Szczygieł
Etyka Małgorzata Książek
Język polski Katarzyna Delikat
Grażyna Dzikowska
Halina Hospod
Greta Konefał
Lidia Kwolek
Dominika Zawadzka
Jadwiga Żak
Język angielski Małgorzata Baran
Dominika Boczar
Ryszard Chrząstek
Maja Dąbrowska-Mosior
Maria Grębosz
Maria Horodecka
Małgorzata Kowalska
Anna Mazur
Krzysztof Migut
Agata Walas-Barłowska
Joanna Zielińska
Dominika Zielińska-Dusza
Język niemiecki Anna Mazur
Wojciech Nowicki
Ewa Salamon
Język francuski Maciej Kozioł
Język hiszpański  Magdalena Martinez-Węgrzyn
Roberto Martinez-Zabala
Małgorzata Kabaj
Język rosyjski Wanda Lignowska-Bajda
Matematyka Dorota Hejnas
Renata Jurasińska
Barbara Kisiel
Anna Pilat-Wątroba
Henryka Szoblik
Sławomir Sorek
WOS Jerzy Andres
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Roman Zych
Marcin Jurzysta
Historia Jerzy Andres
Adrian Gromysz
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Marek Plizga
Marcin Jurzysta
Biologia  Renata Miąsik
Elżbieta Plizga
Stefan Regel
Agnieszka Cencora
Geografia  Andrzej Król
Iwona Petryczkiewicz-Nowak
Ewa Szmigiel
Fizyka Roman Nawojski
Lucyna Wiech-Bachórz
Danuta Pastuszak
Chemia Dorota Pasoń
Aneta Kwolczak
Patrycja Pikuzińska
Elżbieta Plizga
Piotr Szewc
Edukacja dla bezpieczeństwa Agnieszka Cencora
Informatyka Urszula Bieniasz
Justyna Gordon
Jan Krakowiak
Wojciech Nowicki
Lucyna Wiech-Bachórz
Podstawy przedsiębiorczości Justyna Gordon
Renata Miąsik
Wychowanie fizyczne Robert Gnida
Piotr Adamczyk
Anna Słupek
Alicja Lewińska
Małgorzata Wiech
Grzegorz Wiśniowski
Grzegorz Jamrozek
Wiesław Pyzia
Bożena Bartman
Wychowanie do życia w rodzinie Grażyna Dzikowska
Henryka Szoblik
Muzyka Wiesław Pyzia
Biblioteka Wanda Lignowska-Bajda
Monika Piekarz
Ewa Salamon
Agnieszka Szalacha
Pedagog szkolny Elżbieta Kaluga
Psycholog szkolny Małgorzata Wcisło
Pedagog specjalny Angelika Broda
Agnieszka Sawicka
Sekretariat Alicja Wolańska
Paulina Worek
Higienistka szkolna Halina Wilk
Kierownik gospodarczy Robert Krok
Księgowość Anna Ziemińska
Maria Nizioł-Harenza