Skład Samorządu Uczniowskiego

III Liceum Ogólnokształcącego

im. Cypriana Kamila Norwida

w Rzeszowie

przewodniczący:
Paweł Bytnar  2c

zastępcy przewodniczącego:
Sylwia Fudali  2a
Michał Hulek  3d

członkowie:   
Urszula Kucińska  2a
Dominika Kot  2a
Marta Bazan  2a
Weronika Dańko   2a
Kamila Piątek   2a
Dominik Kwolczak  2b
   Szymon Krzywonos   2c
Damian Materna 2c
Gabriela Marszał  2d
Martyna Drupka  2a

opiekunowie SU:
mgr Katarzyna Delikat
mgr inż. Dorota Pasoń

Back to top