Wewnątrzszkolny kalendarz
roku 2018 /2019
III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

Pobierz plik pdf --> tutaj

Sierpień
20. Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
31. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Wrzesień
03. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018 /2019.
14. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego.
15 - 16. Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości  i Wyrobów Jubilerskich.
20. Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów.
24. Święto Szkoły – Dzień Patrona .
28. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

Październik
18. Wybory do samorządu Uczniowskiego
25. „ Otrzęsiny” klas pierwszych liceum.
25.  Konsultacje dla rodziców wszystkich  uczniów.


Listopad
02. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
09. Szkolne uroczystości Święta Niepodległości. Ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum.
20 – 23.  Próbna Matura z Operonem.
22. Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów.
 
Grudzień
Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.

10-12. XXVI Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej.
13. Posiedzenie Rady Pedagogicznej ( nauczyciele klas licealnych) poświęcone analizie wyników matury 2018.
20. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych. Konsultacje dla rodziców uczniów klas licealnych.
22-31. Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń
12. Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.
15. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
17. Wywiadówka dla rodziców wszystkich  uczniów- informacja o ocenach śródrocznych.    
18.Zakończenie zajęć I półrocza roku szkolnego 2018 /2019.
21. Rozpoczęcie zajęć II półrocza roku szkolnego 2018/2019.
24. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie I półrocza roku szkolnego.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich
Luty
10. Studniówka dla uczniów klas trzecich liceum.
11-24.Ferie zimowe
16-17. Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości  i Wyrobów Jubilerskich.

Marzec
21. Dzień Odkrywania Talentów.
21. Wywiadówka dla rodziców  wszystkich uczniów.

Szkolne  rekolekcje wielkopostne.

Kwiecień
10-12. Egzaminy gimnazjalne. 
12. Poinformowanie uczniów klas III liceum o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych.
17. Poinformowanie uczniów klas III liceum  o przewidywanych ocenach rocznych.
18-23. Wiosenna przerwa świąteczna.
24. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas III liceum.
25. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzeni egzaminu maturalnego.
26. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III liceum.
30. Szkolne uroczystości Święta 3 Maja.

Maj
02. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
06. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
07. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
08. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
06-25. Egzaminy maturalne.
16. Wywiadówka dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych – informacja o przewidywanych ocenach rocznych. Wywiadówka dla rodziców  uczniów klas I i II liceum.


Czerwiec
Czytanie Norwida.

07. Poinformowanie uczniów klas I i II liceum  o przewidywanych  rocznych ocenach niedostatecznych.
14. Poinformowanie uczniów klas I i II liceum  o przewidywanych ocenach rocznych.
17. Dzień Sportu.
17. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
19. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych dla  wszystkich uczniów.
21. Zakończenie zajęć dydaktycznych – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
21. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Lipiec
4. Rozdanie świadectw maturalnych absolwentom liceum.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

03. 09.2018 -  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
23-31.12.2018 -  Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2019 -  Zakończenie zajęć I półrocza   
11-24.02. 2019 -  Ferie zimowe    
10-12.04.2019 -  Egzaminy gimnazjalne
18-23.04.2019 -  Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 -  Zakończenie zajęć dla uczniów klas III liceum
06-25.05.2019 -  Egzaminy maturalne
21. 06.2019 -  Zakończenie roku szkolnego


Wywiadówki i konsultacje dla rodziców – rok szkolny 2018/2019

20. 09. 2018 -  Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów
25. 10. 2018 -  Konsultacje   dla rodziców wszystkich uczniów
22. 11. 2018 -  Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów
20. 12. 2018 -  Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.
Konsultacje dla rodziców uczniów klas licealnych.
17. 01.2019 -   Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów –  informacja o ocenach śródrocznych
21. 03.2019 -   Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów
16. 05.2019   - Wywiadówka  dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych –  informacja o przewidywanych ocenach rocznych.
Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II licealnych


Dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktycznych – rok szkolny 2018/2019
- 02.11.2018 r.
- 02.05.2019 r.
- 06.05.2019 r.
- 07.05.2019 r.
- 08.05.2019 r.
- 19.06.2019 r.


Dyrektor
Marek Plizga
Back to top