Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017
  • absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
  • absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016
  • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  • osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Komunikaty i informacje:

Back to top